Vesten Verlicht 2
Up ] Vesten Verlicht 1 ] [ Vesten Verlicht 2 ] Vesten Verlicht 3 ] Vesten Verlicht 4 ]
 

lichtspel (PZC)
De Vesten Verlicht omvatte een combinatie van beeldende kunst, muziek, verlichting en plaatselijke historie: (licht)beelden in en om het water, professionele verlichting van het groen op de wallen, individuele exposities door omwonenden van de looproute onder het motto "Zet iets moois voor je raam vannacht", teksten in beeld, verwijzingen naar de historie van Goes in beeld en tekst, een klankveldenconcert op het carillon, exposities, cabaret, openluchtbioscoop en speciale muziekprogramma's van Radio Goes via speakers van aanwonenden.
Contouren Vesten (Janneke Wessels)
Projectbord Bekhof, wonen en werken aan het water Expositie 'Stikken' - Jaap van der Schraaf - de zeeuwse klederdracht doorontwikkeld