Vesten Verlicht 3
Up ] Vesten Verlicht 1 ] Vesten Verlicht 2 ] [ Vesten Verlicht 3 ] Vesten Verlicht 4 ]
 

licht uit (PZC)


Uit de publieksenquete blijkt dat de circa 16.000 wandelaars het evenement een zeer hoge waardering toekenden.

Ook door gemeente en provincie werd lovend gereageerd op De Vesten Verlicht. Een citaat van gedeputeerde van cultuur drs G.L.C.M. de Kok: "Dit is cultuurparticipatie zonder dat daarvoor eerst een nota wordt geschreven. Zo hoort het".

Kloppend Hart (Eddy Beekman)
Ploegende Paarden in het Bekhof