Masterplan Verlichting
Up ] Naerebout ] Debat Licht Uitgelicht ] [ Masterplan Verlichting ] Perfect Day ] Kerken en Stadhuis ] Tour de France ] Omnia Vanitas ]
 

 

College Goes kan lichtplan op valreep niet meer schrappen

GOES - Dit voorjaar schijnt er nieuw licht op de Goese Grote Kerk en het oude stadhuis aan de Grote Markt.

Het college van B & W heeft besloten het lichtplan door te zetten en daar 95.000 euro aan te spenderen. Omdat Goes waarschijnlijk de broekriem moet aanhalen, heeft het college overwogen het verlichtingsplan uit te stellen. "Dat kan echter niet omdat de voorbereiding al in te vergevorderd stadium is", zegt burgemeester Dick van der Zaag. Op initiatief van Stichtlicht, dat Goese mooie gebouwen en plaatsen in het licht zet, heeft Goes een masterplan laten maken. Dat is uitgevoerd door het bureau Lite van Christa van Santen. Het verlichtingsplan omvat meer dan de kerk en het stadhuis. Ook de vesten, bruggen, bepaalde straten en pleinen kunnen beter worden 'aangelicht'. Het totale plan vergt een half miljoen euro. Het college zet met de verlichting van kerk en stadhuis nu een eerste stap.

bron: PZC 27 februari 2009Goes gaat verder met verlichten

Na de verlichting van de Grote of Maria Magdalenakerk en het Stadhuis op de Grote Markt gaat Goes verder met het masterplan voor de verlichting. De voorgevel van de r.-k. Maria Magdalenakerk heeft lichtaccenten gekregen, maar de aanlichting kan pas voltooid worden na de restauratie. Die kan nog wel enkele jaren op zich laten wachten. Met het budget dat daarvoor gereserveerd was, gaat Goes nu verder met de verlichting van het groen op de Oostwal.

Lichtarchitecte Christa van Santen heeft weer het ontwerp gemaakt. Zij heeft daarbij het oorspronkelijke beplantingsontwerp van Leonard A. Springer als uitgangspunt genomen.

Ook wordt bekeken of het groen van de Westwal ter hoogte van cultuurhuis Westwal 45/Theater de Mythe meegenomen kan worden.

bericht van 28 maart 2010

info(at)stichtlicht.nl