info
Up ] recent ] eerdere projecten ] visie ] pers ] foto's ] sponsors ] [ info ] VhDVV ]
 

Stichting StichtLicht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die statutair gevestigd is in Goes.

Algemeen e-mailadres: info(at)stichtlicht.nl

Handelsregister: 22048165

RSIN/fiscaal nummer: 809906375

Bankrekening: NL52 ABNA 0430 9719 82

Correspondentieadres:
StichtLicht
Leliestraat 67
4461 PGoes

Samenstelling bestuur:
Eddy Beekman, voorzitter  ebeekman(at)stichtlicht.nl
Rob de Muynck, vice-voorzitter  rdemuynck(at)stichtlicht.nl
Jeroen van Broekhoven, secretaris  jvanbroekhoven(at)stichtlicht.nl
Jan Remijn
, penningmeester  jremijn(at)stichtlicht.nl

Adviseurs:
Willy van Meegen
Henk Hoogerland
Christa van der Bol

Paul Frantzen
Herry Houg

Doelstelling: StichtLicht heeft zich ten doel gesteld een aantal cultuurhistorisch interessante objecten in Goes en daarbuiten van duurzame belichting te voorzien. Daarnaast initieert en stimuleert StichtLicht duurzame verlichtingsprojecten en lichtkunst.

Beleidsplan: Hiervoor verwijzen we naar de pagina visie die deel uitmaakt van deze website. In 2019 nemen we deel aan Erath Hour, realiseren we de Goese lichtwandelroute en is de stichting mede-organisator van Veste Verlicht 'Goud' van 3 tot en met 6 oktober 2019. Daarnaast wordt de duurzame en de gelegenheidsverlichting van de Goese mediatoren verzorgd. De verlichtingsinstallatie wordt verduurzaamd door deze deels te voorzien van LED. Hierdoor kan met de verlichting direct bij de actualiteit worden aangesloten.

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. StichtLicht heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten: De afgelopen jaren realiseerde StichtLicht gelegenheidsverlichting van de televisietoren in Goes in de periode van Nieuwjaar tot Driekoningen, in de week van Koningsdag en van de dag na Sinterklaas tot en met Oudejaarsdag, de groengebieden Oost- en Westwal in Goes werden in het kader van het door StichtLicht geďnitieerde Masterplan Verlichting van de Gemeente Goes verder duurzaam verlicht, werd de Goese molen De Koornbloem duurzaam aangelicht op initiatief van StichtLicht en werd deelgenomen aan EarthHour en de Nacht van de Nacht. In het oude stadhuis aan de Grote Markt in Goes werd tijdens de kerstperiode het project Spiegelbollen gerealiseerd en in Wilhelminadorp werd de kerk duurzaam verlicht. Ter ondersteuning van de slachtoffers van terrorisme werd de Goese mediatoren na de aanslagen in Parijs blauw-wit-rood verlicht van 15 tot 22 november 2015 en na de aanslagen in Brussel werd zwart-geel-rode verlichting geplaatst van 23 tot 29 maart 2016. In 2017 realiseerde StichtLicht het pop up museum Manhuis Goes en was de stichting mede-organisator van de manifestatie Veste Verlicht. In 2018 is op initiatief van StichtLicht de slangentoren van de voormalige brandweerkazerne in Goes aangelicht.

Financiële verantwoording 2018 (op kasbasis):

Vermogen op 1 januari 2018  
Kas- en banksaldi € 12.534
Onderhoudsreserve € 11.940
Vermogen op 1 januari 2018 €       594
   
Projecten 2018  
Sponsoring en subidies €   2.420
Kosten projecten €   2.301
   
Exploitatieresultaat stichting €      507-
   
Vermogen op 31 december 2018  
Kas- en banksaldi € 11.954
Onderhoudsreserve € 11.748
Vermogen op 31 december 2018 €       205

 

info(at)stichtlicht.nl